เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

รหัสสินค้า : VIP0005M

ราคา

170,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 170,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ครูช่างสุโขทัย ได้ออกแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ที่มีชื่อกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาต้นรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราวปี พ.ศ.2091

#เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่ง และพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารค เป็นเรือที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก

รายละเอียดสินค้า เครื่องเงินแท้ 99.99%

อัตลักษณ์ครูช่างสุโขทัย

ขนาดกว้าง 17.80 นิ้ว สูง 11.50 นิ้ว

น้ำหนัก 960 กรัม

จำหน่ายในราคา 170,000 บาท

   			</div>
            </div>
    <div class=