ชุดผ้าไหมปักมือ

 • ปักบนผ้าไหมทอพื้นไหมน้อยไหมบ้านคัดพิเศษ
  22,000.00 ฿
 • ชุดผ้าไหมปักมือ สีดำ ลายดอกไม้ธรรมชาติ
  22,000.00 ฿
 • ชุดผ้าไหมปักมือ สีขาว ลายดอกไม้ธรรมชาติ
  22,000.00 ฿
 • ชุดผ้าไหมปักมือ สีเขียว ลายดอกบัว
  22,000.00 ฿

ผ้าไหมทอยกดอกลำพูน

 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน สำหรับตัดเสื้อคุณผู้ชาย
  8,900.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทผ้าซิ่นเงี้ยว
  8,900.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทผ้าซิ่นเงี้ยว
  8,900.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทผ้าซิ่นเงี้ยว
  8,900.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน สำหรับตัดเสื้อคุณผู้ชาย
  8,900.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน สำหรับตัดเสื้อคุณผู้ชาย
  8,900.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทงานยกใหญ่ ทอยกไหม
  12,000.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทผ้าซิ่นล้านนา
  12,000.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทผ้าซิ่นล้านนา
  12,000.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทงานผ้าซิ่นล้านนาเชิงโบราณ
  12,000.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทผ้าซิ่นเงี้ยว
  12,900.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทผ้ายกเล็ก ไม่มีผ้าพื้น
  14,900.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทผ้าซิ่น
  15,000.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทผ้าซิ่น
  15,000.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทผ้าซิ่น
  15,000.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทผ้าซิ่น
  15,000.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทงานล้านนามีผ้าพื้น
  15,000.00 ฿
 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทผ้ายกเล็ก
  16,500.00 ฿