#ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองที่นิยมทอกันมาอย่างยาวนาน  คำว่า “มัดหมี่” เป็นลักษณะของการประดิษฐ์ลวดลายให้เกิดบนผืนผ้า ด้วยเทคนิควิธีการใช้เชือกมัดเส้นไหม หรือฝ้ายส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีเวลาย้อมเป็นเปลาะ หลังจากการย้อมแล้วเมื่อตัดเส้นเชือกที่