เปิดโอกาสการค้าผ้าทออีสานสู่สากล “ทั่วโลกใส่ไทยบ้านทอ”

ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ปี 2565 มีมูลค่าการส่งออกรวม 4,127.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยตลาดส่งออกใน 5 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย

นับว่าภูมิปัญญาของไทยเติบโต กว้างขวาง สามารถยกระดับได้อย่างน่ายกย่องมากค่ะ
อิ๋ว วีไอพีไทยซิลค์ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ที่ได้ให้เกียรติเชิญ #วีไอพีไทยซิลค์ เป็นคู่เจรจาแนวโน้มการออกแบบผ้าทออีสานและทิศทางปรับตัวเพื่อรองรับตลาดสากล เชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจ (Business Matching)
กิจกรรมจัดได้สมกับความยิ่งใหญ่อย่างก้าวกระโดดในวงการผ้าทอเป็นอย่างมากค่ะ

#vipthaisilk