ผ้าไหมมัดหมี่

#ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองที่นิยมทอกันมาอย่างยาวนาน  

คำว่า “มัดหมี่” เป็นลักษณะของการประดิษฐ์ลวดลายให้เกิดบนผืนผ้า ด้วยเทคนิควิธีการใช้เชือกมัดเส้นไหม หรือฝ้ายส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีเวลาย้อมเป็นเปลาะ หลังจากการย้อมแล้วเมื่อตัดเส้นเชือกที่มัดออก จึงเกิดลวดลายตามต้องการ

ปัจจุบันมีการทอผ้ามัดหมี่หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการดัดแปลงลายพื้นบ้านผสมกับลายโบราณที่ถ่ายทอดสืบต่อมาเรื่อย ๆ

การมัดหมี่แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่

1. มัดหมี่เส้นพุ่ง เป็นผ้ามัดหมี่ที่ย้อมลวดลายเฉพาะเส้นพุ่งเท่านั้น

2. มัดหมี่เส้นยืน เป็นผ้ามัดหมี่ที่ย้อมลวดลายเฉพาะเส้นยืนเท่านั้น

3. มัดหมี่ซ้อน หรือมัดหมี่สองทาง เป็นผ้ามัดหมี่ที่มัดย้อมลวดลายทั้งเส้นพุ่ง และเส้นยืน

การทอผ้ามัดหมี่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.การทอผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ เป็นลายขัดธรรมดา ผ้าจะใช้ได้เพียงหน้าเดียว

2. การทอผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอ เป็นการทอผ้าลายสอง เนื้อผ้าจะแน่น สามารถใช้ผ้าได้ทั้ง 2 ด้าน โดยด้านหน้าจะให้สีสดใส 

และลวดลายชัดกว่าด้านใน ในที่นี้ วีไอพีไทยซิลค์ขอนำเสนอ ผ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของอำเภอชนบท ได้แก่ “ผ้าไหมมัดหมี่” โดยมีขั้นตอนเริ่มจากการคัดเลือกเส้นไหม การออกแบบลายหมี่ การให้สี การทอเป็นผืนผ้า ซึ่งเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ผ้าไหมชนบทมีจุดเด่นคือ มีความสวยงาม ลวดลายละเอียดแตกต่างจากที่อื่น

เอกลักษณ์ของ #ผ้าไหมชนบท คือ “ลาย”และ “เทคนิคการทอผ้า” ลายเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาและถือว่าเป็นลายต้นแบบและเป็นลายเก่าแก่ของผ้าเมืองขอนแก่น เป็นการทอผ้าแบบ 3 ตะกอ ทำให้เนื้อผ้าแน่น สม่ำเสมอ

ทั้งหมดนี้เป็นงาน #คอลเลคชั่นชั้นครู   #ทอมือ5กระสวย